Jdi na obsah Jdi na menu

 

 ÚVOD

            Vítejte na webových stránkách turistického odboru Senior 2000 Prostějov ( www.kctsenior2000.estranky.cz ). Tyto nové stránky navazují na stránky, jejichž aktualizace byla ukončena v roce 2013.

            Jak již název našeho odboru KČT sám napovídá, jsme turistická organizovaná skupina seniorů, převážně starších 70 let. Provozujeme pěší turistiku s náročností odpovídající našim fyzickým možnostem. Přesto se naše trasy zatím nedají mnohdy nazvat pouhými procházkami.

            Z praktických i technických důvodů udržujeme naší členskou základnu na stavu zhruba 50 ti členů, který považujeme v současné době za naplněnou.

            Přesto budeme rádi, když se s vámi budeme moci podělit o některé zážitky z našich akcí, ať již formou krátkých komentářů, nebo fotogalerie z výběru našeho programu.

 

 

TROŠKU HISTORIE

            Byla to "děvčata" z Červeného kříže, která se po dovršení důchodového věku začala někdy v roce 1989 nepravidelně o sobotách scházet a podnikat vycházky do přírody. Tehdy se jich ujal známý prostějovský lékař MUDr. Miroslav Horna, sám zanícený milovník přírody, turistiky a rekreačního běhání, který tyto záliby pěstoval až do velmi vysokého věku.

            Asi v roce 1990  začal tyto vycházky pořádat pravidelně každou sobotu; přibývali další zájemci, kolektiv se začal rozrůstat. Mezi nimi přišel i Ing. Richard Paulů, celostátně uznávaný sladařský odborník, rovněž milovník přírody a myslivosti, pro kterého se pěší turistika stala dalším koníčkem. Ten se u pana doktora Horny rychle "vyučil", přebíral zkušenosti a postupně i starosti vedoucího. Začal organizovat každoroční týdenní pobyty, zejména do Vysokých Tater, Jeseníků, Orlických hor a na Vysočinu. S přibývajícími zdravotními problémy pana doktora převzal postupně řízení aktivit a dovedl skupinu turistů k registraci v Klubu českých turistů (stalo se to oficiálně 2. 9. 2004 s názvem odboru "Senior 2000 Prostějov").

            A od té doby působíme jako organizovaní turisté v rámci KČT, který letos slaví 130 let od svého založení. Mnozí z turistů, kteří stáli u zrodu této party, chodí i přes vysoký věk stále s námi a jsou pro svou vitalitu námi obdivováni. Jim všem patří naše vzpomínání a poděkování.

 

 

                                                                                                                                                                  Petr Kunc